Máng đèn xương cá gắn nổi

Máng đèn xương cá gắn nổi

có hông che chân đèn, IP20

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

PNQ106H

Kích thước

(mm)

L

W

H

610

176

70

Mã sản phẩm

PNQ206H

Kích thước

(mm)

L

W

H

610

300

70

Mã sản phẩm

PNQ306H

Kích thước

(mm)

L

W

H

610

610

70

Mã sản phẩm

PNQ406H

Kích thước

(mm)

L

W

H

610

610

70

Mã sản phẩm

PNQ112H

Kích thước

(mm)

L

W

H

1220

176

70

Mã sản phẩm

PNQ212H

Kích thước

(mm)

L

W

H

1220

300

70

Mã sản phẩm

PNQ312H

Kích thước

(mm)

L

W

H

1220

610

70

Mã sản phẩm

PNQ412H

Kích thước

(mm)

L

W

H

1220

610

70