LED ECO DOWNLIGHT LITE

     Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

  • Tuổi thọ 20,000h (L70/B50), giúp giảm chi phí bảo trì
  • Không Flickering
  • Thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế phù hợp với nhà ở hiện đại, văn phòng, khu vực hành chính…

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm (IC)

AC283270055

Công suất (W)

6W HO

Quang thông (lm/m)

600lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283280055

Công suất (W)

6W HO

Quang thông (lm/m)

600lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283290055

Công suất (W)

6W HO

Quang thông (lm/m)

600lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283300055

Công suất (W)

6W HO

Quang thông (lm/m)

600lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283350055

Công suất (W)

8W HO

Quang thông (lm/m)

800lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283360055

Công suất (W)

8W HO

Quang thông (lm/m)

800lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283370055

Công suất (W)

8W HO

Quang thông (lm/m)

800lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283380055

Công suất (W)

8W HO

Quang thông (lm/m)

800lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng  (6500)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283190055

Công suất (W)

4W

Quang thông (lm/m)

280lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

35mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

75mm

Đường kính – Chiều cao

90mm – 33mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283200055

Công suất (W)

4W 

Quang thông (lm/m)

280lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Dây đầu vào

35mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

75mm

Đường kính – Chiều cao

90mm – 33mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283210055

Công suất (W)

4W

Quang thông (lm/m)

280lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

35mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

75mm

Đường kính – Chiều cao

90mm – 33mm

Mã sản phẩm (IC)

AC284220055

Công suất (W)

4W

Quang thông (lm/m)

280lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (5000)

Dây đầu vào

35mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

75mm

Đường kính – Chiều cao

90mm – 33mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283230055

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

425lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283240055

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

425lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283250055

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

425lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (4000)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283260055

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

425lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Dây đầu vào

50mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

95mm

Đường kính – Chiều cao

105mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283310055

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

570lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283320055

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

570lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung Tính (4000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283330055

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

570lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283340055

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

570lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Dây đầu vào

65mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

102mm

Đường kính – Chiều cao

115mm – 35mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283390055

Công suất (W)

12W

Quang thông (lm/m)

850lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

95mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

125mm

Đường kính – Chiều cao

140mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283400055

Công suất (W)

12W

Quang thông (lm/m)

850lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung Tính (4000)

Dây đầu vào

95mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

125mm

Đường kính – Chiều cao

140mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283410055

Công suất (W)

12W

Quang thông (lm/m)

850lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

95mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

125mm

Đường kính – Chiều cao

140mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283420055

Công suất (W)

12W

Quang thông (lm/m)

850lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Dây đầu vào

95mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

125mm

Đường kính – Chiều cao

140mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283430055

Công suất (W)

16W

Quang thông (lm/m)

1150lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

112mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

150mm

Đường kính – Chiều cao

165mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283440055

Công suất (W)

16W

Quang thông (lm/m)

1150lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung Tính (4000)

Dây đầu vào

112mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

150mm

Đường kính – Chiều cao

165mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283450055

Công suất (W)

16W

Quang thông (lm/m)

1150lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

112mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

150mm

Đường kính – Chiều cao

165mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283460055

Công suất (W)

16W

Quang thông (lm/m)

1150lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Dây đầu vào

112mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

150mm

Đường kính – Chiều cao

165mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283470055

Công suất (W)

20W

Quang thông (lm/m)

1450lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

165mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

175mm

Đường kính – Chiều cao

190mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283480055

Công suất (W)

20W

Quang thông (lm/m)

1450lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung Tính (4000)

Dây đầu vào

165mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

175mm

Đường kính – Chiều cao

190mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283490055

Công suất (W)

20W

Quang thông (lm/m)

1450lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

165mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

175mm

Đường kính – Chiều cao

190mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283500055

Công suất (W)

20W

Quang thông (lm/m)

1450lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng  (6500)

Dây đầu vào

165mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

175mm

Đường kính – Chiều cao

190mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283510055

Công suất (W)

24W

Quang thông (lm/m)

1900lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Dây đầu vào

198mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

200mm

Đường kính – Chiều cao

215mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283520055

Công suất (W)

24W

Quang thông (lm/m)

1900lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung Tính (4000)

Dây đầu vào

198mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

200mm

Đường kính – Chiều cao

215mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283520055

Công suất (W)

24W

Quang thông (lm/m)

1900lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng ấm (5000)

Dây đầu vào

198mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

200mm

Đường kính – Chiều cao

215mm – 38mm

Mã sản phẩm (IC)

AC283530055

Công suất (W)

24W

Quang thông (lm/m)

1900lm

Tuổi thọ

20000h L70/B50

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng  (6500)

Dây đầu vào

198mA

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Lỗ cắt

200mm

Đường kính – Chiều cao

215mm – 38mm