Máng đèn tán xạ mika gắn âm trần ( Mika hạt lựu)

Máng đèn tán xạ mika gắn âm trần ( Mika hạt lựu)

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

PAK106T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

185

80

577

158

Mã sản phẩm

PAK206T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

305

80

577

273

Mã sản phẩm

PAK306T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

605

80

577

577

Mã sản phẩm

PAK406T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

605

80

577

577

Mã sản phẩm

PAK112T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

185

80

1187

158

Mã sản phẩm

PAK212T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

305

80

1187

273

Mã sản phẩm

PAK312T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

605

80

1187

577

Mã sản phẩm

PAK412T/C/M

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

605

80

1187

577