LED PHA - FLOODLIGHT ( LED PHA BẤT ĐỐI XỨNG )

     Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

 • Tiết kiệm năng lượng lên đến 90% so với đèn pha halogen
 • Tiết kiệm năng lượng lên đến 45% so với bộ đèn sử dụng đèn phóng điện thông thường
 • Sáng, mạnh mẽ và bền
 • Phân bố độ chói đồng nhất và giảm độ chói
 • Không có tỷ lệ đầu ra ánh sáng phía trên (ULOR 0%) khi lắp ở góc nghiêng 0 °
 • Lỗ khóa để đảm bảo dễ lắp đặt

     Tính năng

 • Hiệu suất phát sáng cao: lên đến 140 lm / W
 • Phân bố ánh sáng không đối xứng cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau
 • Khung lắp đặt nghiêng (45 °) và nghiêng lên đến 180 °
 • Loại bảo vệ: IP66
 • Chống va đập: IK08
Chống xung 2KV

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm (IC) AC202560155
Công suất (W) 50W
Quang thông (lm) 6300
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 240x314x63
Mã sản phẩm (IC) AC202580155
Công suất (W) 100W
Quang thông (lm) 12900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x418x77
Mã sản phẩm (IC) AC202600155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 19900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202620155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26400
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202640155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 38500
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97
Mã sản phẩm (IC) AC202660155  
Công suất (W) 50W
Quang thông (lm) 6300
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 240x314x63
Mã sản phẩm (IC) AC202580155  
Công suất (W) 100W
Quang thông (lm) 12900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x418x77
Mã sản phẩm (IC) AC202700155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 19900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202720155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26400
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202740155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 38500
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97
Mã sản phẩm (IC) AC202760155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 20200
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202780155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26800
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202800155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 39100
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Trung tính (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97
Mã sản phẩm (IC) AC202550155
Công suất (W) 50W
Quang thông (lm) 6300
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 240x314x63
Mã sản phẩm (IC) AC202570155
Công suất (W) 100W
Quang thông (lm) 12900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x418x77
Mã sản phẩm (IC) AC202590155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 19900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202610155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26400
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202630155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 38500
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97
Mã sản phẩm (IC) AC202650155  
Công suất (W) 50W
Quang thông (lm) 6300
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 240x314x63
Mã sản phẩm (IC) AC202670155  
Công suất (W) 100W
Quang thông (lm) 12900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x418x77
Mã sản phẩm (IC) AC202690155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 19900
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (4000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202710155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26400
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202730155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 38500
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97
Mã sản phẩm (IC) AC202750155
Công suất (W) 150W
Quang thông (lm) 20200
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 330x451x77
Mã sản phẩm (IC) AC202770155
Công suất (W) 200W
Quang thông (lm) 26800
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 395x494x87
Mã sản phẩm (IC) AC202790155
Công suất (W) 290W
Quang thông (lm) 39100
Hệ số công suất (PF) >0.90
Tuổi thọ 100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K) Vàng (3000K)
Phòng thấm nước IP66
Chống va đập IK08
Điện áp đầu vào (V) 220-240V
Góc chiếu 30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm 465x567x97