LED PHA - FLOODLIGHT ( LED PHA BẤT ĐỐI XỨNG )

     Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

 • Tiết kiệm năng lượng lên đến 90% so với đèn pha halogen
 • Tiết kiệm năng lượng lên đến 45% so với bộ đèn sử dụng đèn phóng điện thông thường
 • Sáng, mạnh mẽ và bền
 • Phân bố độ chói đồng nhất và giảm độ chói
 • Không có tỷ lệ đầu ra ánh sáng phía trên (ULOR 0%) khi lắp ở góc nghiêng 0 °
 • Lỗ khóa để đảm bảo dễ lắp đặt

     Tính năng

 • Hiệu suất phát sáng cao: lên đến 140 lm / W
 • Phân bố ánh sáng không đối xứng cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau
 • Khung lắp đặt nghiêng (45 °) và nghiêng lên đến 180 °
 • Loại bảo vệ: IP66
 • Chống va đập: IK08
Chống xung 2KV

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm (IC)AC202560155
Công suất (W)50W
Quang thông (lm)6300
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm240x314x63
Mã sản phẩm (IC)AC202580155
Công suất (W)100W
Quang thông (lm)12900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x418x77
Mã sản phẩm (IC)AC202600155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)19900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202620155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26400
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202640155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)38500
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97
Mã sản phẩm (IC)AC202660155  
Công suất (W)50W
Quang thông (lm)6300
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm240x314x63
Mã sản phẩm (IC)AC202580155  
Công suất (W)100W
Quang thông (lm)12900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x418x77
Mã sản phẩm (IC)AC202700155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)19900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202720155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26400
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202740155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)38500
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97
Mã sản phẩm (IC)AC202760155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)20200
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202780155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26800
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202800155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)39100
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Trung tính (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97
Mã sản phẩm (IC)AC202550155
Công suất (W)50W
Quang thông (lm)6300
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm240x314x63
Mã sản phẩm (IC)AC202570155
Công suất (W)100W
Quang thông (lm)12900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x418x77
Mã sản phẩm (IC)AC202590155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)19900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202610155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26400
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202630155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)38500
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu55 ° x 110 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97
Mã sản phẩm (IC)AC202650155  
Công suất (W)50W
Quang thông (lm)6300
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm240x314x63
Mã sản phẩm (IC)AC202670155  
Công suất (W)100W
Quang thông (lm)12900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x418x77
Mã sản phẩm (IC)AC202690155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)19900
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (4000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202710155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26400
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202730155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)38500
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu45 ° x 140 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97
Mã sản phẩm (IC)AC202750155
Công suất (W)150W
Quang thông (lm)20200
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm330x451x77
Mã sản phẩm (IC)AC202770155
Công suất (W)200W
Quang thông (lm)26800
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm395x494x87
Mã sản phẩm (IC)AC202790155
Công suất (W)290W
Quang thông (lm)39100
Hệ số công suất (PF)>0.90
Tuổi thọ100000h @ L70 B50 25°C
Màu sắc ánh sáng (K)Vàng (3000K)
Phòng thấm nướcIP66
Chống va đậpIK08
Điện áp đầu vào (V)220-240V
Góc chiếu30 °
Nhiệt độ môi trường xung quanh-20…+50 °C
Kích thước (LxWxH) mm465x567x97