LED DÂY - LED STRIP FLEX

     Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

  • Độ ổn định màu tốt nhất: SDCM <5
  • Sử dụng nguồn điện trực tiếp
  • LED dây được sử dụng linh hoạt để hắt sáng và trang trí

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm (IC)

AC012880155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (2700)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC003570155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (2700)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC013630155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC012890155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC003580155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC012950155

Công suất (W)

22W

Quang thông (lm/m)

400lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC012900155

Công suất (W)

45W

Quang thông (lm/m)

900lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (2700)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC003610155

Công suất (W)

45W

Quang thông (lm/m)

900lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (2700)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC012870155

Công suất (W)

45W

Quang thông (lm/m)

900lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC012910155

Công suất (W)

45W

Quang thông (lm/m)

900lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC003620155

Công suất (W)

45W

Quang thông (lm/m)

900lm/m

Tuổi thọ

20000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

120 °

Điện áp đầu vào (V)

24V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+45 °C

Độ rộng – Chiều cao

8 mm – 1.7 mm

Chiều dài cuộn

5m

Mã sản phẩm (IC)

AC089400155

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

530lm/m

Tuổi thọ

10000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (2700)

Góc chiếu

110 °

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Độ rộng – Chiều cao

11.8 mm – 7 mm

Chiều dài cuộn

50m

Mã sản phẩm (IC)

AC089420155

Công suất (W)

8W

Quang thông (lm/m)

580lm/m

Tuổi thọ

10000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trắng (6500)

Góc chiếu

110 °

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Độ rộng – Chiều cao

11.8 mm – 7 mm

Chiều dài cuộn

50m

Mã sản phẩm (IC)

AC089370255

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

260lm/m

Tuổi thọ

10000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Vàng (3000)

Góc chiếu

110 °

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Độ rộng – Chiều cao

11.8 mm – 7 mm

Chiều dài cuộn

50m

Mã sản phẩm (IC)

AC089380255

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

280lm/m

Tuổi thọ

10000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

110 °

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Độ rộng – Chiều cao

11.8 mm – 7 mm

Chiều dài cuộn

50m

Mã sản phẩm (IC)

AC089390255

Công suất (W)

6W

Quang thông (lm/m)

280lm/m

Tuổi thọ

10000h

Màu sắc ánh sáng (K)

Trung tính (4000)

Góc chiếu

110 °

Điện áp đầu vào (V)

220V

Nhiệt độ môi trường xung quanh

-20…+40 °C

Độ rộng – Chiều cao

11.8 mm – 7 mm

Chiều dài cuộn

50m