Máng đèn Batten dùng bóng LED, IP20

Máng đèn Batten dùng bóng LED, IP20

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

PBT7106

Kích thước

(mm)

L

W

H

615

35

50

Mã sản phẩm

PBT7206

Kích thước

(mm)

L

W

H

615

35

50

Mã sản phẩm

PBT7112

Kích thước

(mm)

L

W

H

1226

35

50

Mã sản phẩm

PBT7212

Kích thước

(mm)

L

W

H

1226

35

50