Máng đèn xương cá âm trần

Máng đèn xương cá âm trần

có hông che chân đèn, IP20

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

PAQ106H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

185

80

577

158

Mã sản phẩm

PAQ206H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

300

80

577

273

Mã sản phẩm

PAQ306H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

605

80

577

577

Mã sản phẩm

PAQ406H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

605

605

80

577

577

Mã sản phẩm

PAQ112H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

185

80

1187

158

Mã sản phẩm

PAQ212H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

300

80

1187

273

Mã sản phẩm

PAQ312H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

605

80

1187

577

Mã sản phẩm

PAQ412H

Kích thước

(mm)

L

W

H

L1

W1

1214

605

80

1187

577