Máng đèn Batten dùng bóng LED (gắn bộ lưu điện), IP20

Máng đèn Batten dùng bóng LED (gắn bộ lưu điện), IP20

Thông số kỹ thuật