Máng đèn V-SHAPE dùng cho bóng LED, IP20

Máng đèn V-SHAPE dùng cho bóng LED, IP20

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

PVS106

Kích thước

(mm)

L

W

H

613

145

65

Mã sản phẩm

PVS206

Kích thước

(mm)

L

W

H

613

175

65

Mã sản phẩm

PVS306

Kích thước

(mm)

L

W

H

613

225

65

Mã sản phẩm

PVS112

Kích thước

(mm)

L

W

H

1225

145

65

Mã sản phẩm

PVS212

Kích thước

(mm)

L

W

H

1225

175

65

Mã sản phẩm

PVS312

Kích thước

(mm)

L

W

H

1225

225

65