Máng đèn công nghiệp chóa nhôm phản quang

Máng đèn công nghiệp chóa nhôm phản quang

dùng cho bóng LED, IP20

Thông số kỹ thuật