Quảng trường sông Hoài – Hội An

Dự án: Quảng trường sông Hoài – Hội An
Địa điểm: Thành phố Hội An, Quảng Nam.
Hạng mục: Đang cập nhập