Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Dự án: Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Địa điểm: đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hạng mục: Hệ thống SCADA, Hệ thống camera giám sát.