Ngân hàng PVCOMBANK

Dự án: PVCOMBANK
Địa điểm:
Hạng mục: Hệ thống camera giám sát.