EMASI Vạn Phúc

Dự án: EMASI Vạn Phúc
Địa điểm: Số 2 Đường Số 5, Khu Dân cư Vạn Phúc, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hạng mục: Hệ thống điều khiển chiếu sáng.